Algemene voorwaarden & wettelijke bepalingen

Algemene gegevens van de praktijk

 • Naam van de praktijk: BV Steven De Smedt – Dierenarts
 • Het adres van de praktijk: Paul Van Roosbroecklaan 46, 2220 Heist-op-den-Berg
 • Telefoonnummer: 015/762.764
 • E-mailadres: steven@dierenartsdesmedt.be
 • Het ondernemingsnummer: BE0720759488
 • De rechtsvorm: bv
 • Het adres van de Maatschappelijke Zetel: Paul Van Roosbroecklaan 46, 2220 Heist-op-den-Berg

De belangrijkste kenmerken van de ondernemingsactiviteit

Gezondheidszorg van kleine huisdieren (hond-kat), vogels (zowel volièrevogels als thuis gehouden pluimvee), reptielen, kleine knagers (knaagdieren & konijn).

Tarieven

De tarieven van dierenarts Steven De Smedt zijn vrij raadpleegbaar op verzoek en liggen ter raadpleging in de praktijk.

De wijze van betaling

Betaling gebeurt contant tenzij op voorhand anders overeen gekomen. Contante betaling kan door middel van cash geld, bancontact/maestro, Bancontact/payconiq.

Algemene betaalvoorwaarden

Betwisting:

Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet per aangetekend schrijven meegedeeld worden binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de betreffende
factuur.

Vergoedingen:

Al onze facturen zijn contant betaalbaar.
Niet-betaling op de vervaldag leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot toepassing van:
• Een boetebeding van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50;
• Nalatigheidsinterest van 12% per jaar;

Bevoegde rechtbanken:

Bij een geschil zijn alleen de rechtbanken van Heist-op-den-Berg en Mechelen bevoegd.

Wijziging van contactgegevens:

Elke adres- en telefoonnummerwijziging moet ons zo spoedig mogelijk meegedeeld worden. Bij gebrek hieraan zullen de kosten in verband met de opzoeking aangerekend worden.

Reciprociteit:

Elk verschuldigd bedrag dat niet betwist wordt door DAP De Smedt en niet terugbetaald wordt binnen 2 maanden na de schriftelijke aanvraag, geeft u recht op een vergoeding van 15% van het betreffende bedrag, met een maximum van € 50.

GDPR:

Bij een openstaande vordering kunnen wij uw gegevens, inclusief factuurgegevens, doorgeven aan een derde partij die instaat voor de inning ervan.

Vergunningen röntgenstraling en geneesmiddelendepot

 • Het gebruik van röntgenstraling is goedgekeurd door het FANC, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel. De röntgenbuis wordt jaarlijks gekeurd door Techni-test, Brusselsesteenweg 90, 1800 Vilvoorde.
 • Het geneesmiddelendepot van de praktijk heeft het identificatienummer DP00111450, afgeleverd door het FAGG, Victor Hortaplein 40/40, 1000 Brussel

Orde der dierenartsen

Dierenarts is een gereglementeerd beroep door de Orde der Dierenartsen. Dierenartsen dienen zich te houden aan de code der plichtenleer. Deze is terug te vinden op www.ordederdierenartsen.be.

Ordenummer van dierenartsen werkzaam bij Dierenarts Steven De Smedt:
N4860 – Steven De Smedt

Beroepstitel

Dierenarts Steven De Smedt: Master in de diergeneeskunde

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten via Triumfinance-Schoofs, Klauwaartslaan 7, 1853 Strombeek, 02/267.76.79, Fsma 113845a.

Gebruik van de website

Het gebruik van de website www.dierenartsdesmedt.be is onderworpen aan enkele voorwaarden die hieronder opgesomd worden:

 • Er worden ernstige inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat alle verstrekte informatie correct en bijgewerkt is. Het is echter mogelijk dat er onjuistheden in de verstrekte informatie sluipen. Indien u onjuistheden opmerkt verzoeken wij u om deze met ons mede te delen.
 • Steven De Smedt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of de via deze website beschikbaar gestelde informatie.
 • Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Steven De Smedt kan niet garanderen dat deze websites beschikbaar zijn, noch kan hij verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.
 • Het is mogelijk dat er gebruik gemaakt wordt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw computer geplaatst worden om uw gedrag op de website op te volgen. Deze gegevens zijn steeds anoniem en dienen slechts ter verbetering van de website. Tevens worden zij beperkt in tijd bijgehouden.